DIZAJN

Studijski program za dizajn beogradske Akademije Lepih Umetnosti nametnuo se kao liderska ustanova u konkurenciji svih institucija u regionu. Stalnom uvećanju rejtinga doprinose brojni uspešni diplomci koji zavidne rezultate postižu kako u zemlji tako i u inostranstvu. Potvrda kvaliteta je i visoka stručnosti nastavnog kadra koji efikasno pokriva najširi dijapazon savremenih vidova primenjenog stvaralaštva. Na ovaj program se upisuje u proseku tridesetpet studenata po godini sa kojima radi trideset nastavnika i saradnika, što predstavlja idealnu proporciju kada je reč o stepenu posvećene pažnje svakom studentu ponaosob.

Akademija Lepih Umetnosti i njen studijski program za Dizajn imaju za cilj povezivanje sa međunarodnom univerzitetskom i istraživačkom mrežom sa namerom da razvijamo i još više obogatimo nivo domaćeg znanja na polju istraživačkog i pedagoškog rada u ovoj oblasti. Nastavu vode profesori lideri svojih oblasti sa velikim pedagoškim iskustvom. Predmeti su organizovani u vidu seminara u zajedničkom ateljeu, u okviru kojih zajedno rade studenti različitih godina studija i nastavnici sa raznih odseka ALU, čime se postiže maksimalni stepen organizovane interaktivnosti.

Studije grafičkog dizajna na Akademiji Lepih Umetnosti imaju za cilj da tokom školovanja pripreme studente za sve izazove u poslu grafičkog dizajnera koji će ih sačekati po završetku fakulteta. Na stručnim predmetima će imati zadatke i rešavati probleme istovetne onima koje imaju profesionalni dizajneri. Korak po korak radiće na projektima koji će ih dovesti do praktičnih znanja neophodnih za njihov poziv. Podjednaka pažnja se posvećuje produkcijskom (tehničkom), funkcionalnom i kreativnom spektru dizajna. Istovremeno studenti će imati mogućnost da se upoznaju sa teorijom dizajna i savremenim pokretima u svetu. Dobiće uvid koliko dizajn daje mogućnosti u povezivanju sa ostalim profesijama. Studenti će biti ohrabrivani da rade samostalno, da donose nove predloge i da imaju inicijativu. Biće podsticani da se bave istraživačkim radom u dizajnu i srodnim disciplinama, što će im biti od izuzetne pomoći ukoliko se kasnije odluče za postdiplomske studije ili za akademsku karijeru. Pored zadataka na fakultetu u programu studija su česta gostovanja predavača sa strane. Profesori su na raspolaganju studentima svih sedam dana, bilo na konsultacijama bilo putem e-maila.

STUDIJE

 • Program osnovnih studija
 • Nacrt master studija u izradiU toku postupak
  akreditacije
 • Nacrt doktorskih studija u izradiU toku postupak
  akreditacije

Plan i program nastave osmišljen je tako da studente podstiče na samostalan istraživački rad. Savremen, multidisciplinaran pristup izučavanju modnog i scenskog kostima, osposobljava ih za stručan i profesionalan rad dizajnera u modnoj industriji ili samostalnoj proizvodnji, poslovima kostimografa na televiziji, filmu, pozorištu ili nekoj drugoj izvođačkoj sceni, stiliste u modnim i marketinškim agencijama, časopisima i modnim magazinima...

Trudimo se da kroz individualnu nastavu i rad u manjim grupama, svakom pojedinačno pružimo maksimum znanja, vremena i truda u nameri da odškolujemo kreativne, sposobne i dobro obučene stručnjake koji će moći da odgovore svakom profesionalnom izazovu kako iz oblasti modnog tako i oblasti scenskog dizajna. Ostvarujući kontakte i saradnju sa umetnicima i institucijama u inostranstvu, profesori organizuju radionice i umetničke manifestacije gde su studenti pozvani da učestvuju i kroz timski rad unapređuju svoja znanja.

STUDIJE

 • Program osnovnih studija
 • Nacrt master studija u izradiU toku postupak
  akreditacije
 • Nacrt doktorskih studija u izradiU toku postupak
  akreditacije

Cilj studija dizajna enterijer sastoji se iz proučavanja unutrašnje arhitekture, funkcionalnosti i poetike, opremanja javnih i privatnih prostora, kreiranja nameštaja. Predmet istraživanja su oblikovanje, arhitektoničnost i upotreba materijala. Naglasak programa je u intenzivnoj primeni stručnih znanja iz domena industrije, materijala i zanatstva. Uporedo sa time svi studenti se obučavaju da vode računa o novim zahtevima društva koje se menja.

Ovakve studije stvaraju dizajnere koji su u stanju da upravljaju kompletnim dizajnerskim procesom dajući svoj lični pečat. Cilj je, takođe, stvaranje dizajnera koji su sposobni da kombinuju zahteve društva, svoje kreativno tumačenje tih zahteva kao i poznavanje kompletnog proizvodnog procesa.

STUDIJE