Akademija Lepih Umetnosti - studentski portal

ALU studentski portal

small logo

Raspored :: Treća godina


PITANJA IZ RADIO PRODUKCIJE

AKADEMIJA LEPIH UMETNOSTI
ACADEMY OF FINE ARTS
RADIO PRODUKCIJA
- pitanja za seminarski rad -

1. RADIO KAO DEO SISTEMA MASOVNOG KOMUNICIRANJA
2. ISTORIJA RADIJA U SVETU
3. ISTORIJA RADIO BEOGRADA
4. INFORMATIVNI PROGRAM RADIJA
5. MUZIČKI PROGRAM RADIJA
6. OBRAZOVNI PROGRAM RADIJA
7. DRAMSKI PROGRAMPredmetni profesor
Vladimir RackovićDatum: 14.05.2008.

ISPITNA PITANJA NOVINARSTVO III
FAKULTET SCENSKIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI
AKADEMIJA LEPIH UMETNOSTI
Beograd, Takovska 49a

Smer Menadžment masovnih medija

Ispitna pitanja: NOVINARSTVO III
(INTERPRETATIVNO-ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO)
jun, 2008. godine


1. Interpretativno novinarstvo: istraživanje, analiza,
predviđanje?
2. Savremeno tumačenje vesti, atributne odrednice i nivoi uticaja?
3. Fakta i istina; medijamorfoze i savremena interpretacija!
4. Spoj činjenica i autorske kreativnosti, interpretativne vesti i izveštaji?
5. Inside story, korupcija, kriminal i devijantne pojave?
6. Izveštavanje u slučaju saobraćajnih nesreća?
7. Izveštavanje sa demonstracija i sličnih masovnih okupljanja?
8. Promene konteksta istraživačkog novinarstva.
9. Balansiranje u istraživačkom novinarstvu?
10. Pravo pitanje na konferenciji za novinare?
11. Važnost sinhronizacije teksta i slike u novinarskoj priči!
12. Jezik, skraćenice, brojevi i ritam kvalitetnog izveštavanja?
13. Ključne reči u novinarskim formama?
14. Votergejt kao mit!
15. Globalizacija zapadnih i anglocentričnih informacija i vesti
16.Pravni okvir za istraživačko novinarstvo i reputacija!
17.Istraživačko-analitički intervju?
18.Istraživačka reportaža i njeni osnovni elementi?
19. Hermanov i Čomskijev propagandni model
20.Važnost naslovne kompozicije u analitičkom novinarstvu?
21.Najava i odjava u elektronskom novinarstvu?
22.Televizijski reportaža, emocionalnost i autentičnost?
23.Pakovanje informativnih priloga u elektronskim medijima?
24.Legitimno cheque-book novinarstvo?
25.Identifikacija; ljudske priče i odnos ka socijalnom životu?
26.Direktni prenosi, dokumentarnost i uloga savremenih
novinara?
27. Interkulturalna komunikacija i politika vremena u
evropskim društvima?
28.Komparacija beletrističkog i istraživačkog novinarstva?
29.Radio-TV scenario i igrane strukture?
30.Izbor i redosled priloga u informativnoj emisiji?
31.Društvena stvarnost i pristrasnost TV vesti?
32.Osvajanje televizijskog gledališta?
33 Profesionalizam vođenja informativnih emisija?
34.Nastanak istraživačkog novinarstva
35.Pojam ratnog izveštača i objektivnost!
36.Privatnost i istraživačko novinarstvo?


Osnovna literatura:
1. Berg, H. (2007): Istraživačko novinarstvo, Klio, Beograd
2. Bjelica, M. i Jevtović, Z. (2005): Novinarstvo u teoriji i praksi,ANTURIJUM, Beograd

Dopunska literatura:
1. Todorović, N.. (2002): Novinarstvo- interpretativno i istraživačko, FPN, Beograd
2. Mol, R. Š. (2005): Novinarstvo, Klio, Beograd
3. Anderson, D. A. i Itjul, D. B. (2001): Pisanje vesti i izveštavanje za današnje medije, Medija centar, Beograd
4. Kovač, B; Rozenstil, T. (2006): Elementi novinarstva, CID i Institut za medije, Podgorica
5. Grupa autora, (2005): Kako pisati za medije, Media plan Institut Sarajevo


U BEOGRADU 1. 4. 2008.Datum: 08.04.2008.

PITANJA IZ FILMSKE PRODUKCIJE
Ispitna pitanja za predmet ,,Osnovi filmske produkcije'',
III godina menadžmenta
Predmetni nastavnik: Dr Saša Milić
1. Kako se pojmovi film i kinematografija koriste u svakodnevnoj upotrebi i u stručnoj literaturi iz oblasti filma?
2. Koje su osobine filma kao sredstva masovne komunikacije?
3. Šta su to promenljivi plan snimanja i promenljivi ugao snimanja i kako se oni koriste u filmu?
4. Šta je filmska montaža i kako ona utiče na prostor i vreme u filmu?
5. Šta su osnovni elementi kinematografije kao privredne delatnosti?
6. Šta sačinjava predistoriju kinematografije?
7. Koja je uloga Edisona u razvoju kinematografije?
8. Ko su najpoznatiji pronalazači kinematografa?
9. U čemu se sastoji značaj Melijesa za kinematografiju?
10. Kako film postaje industrija?
11. Kada je i kako stvorena američka filmska industrija?
12. Šta je uslovilo selidbu američke filmske industrije u Holivud?
13. Kakva je uloga D. V. Grifita u razvoju filmske umetnosti?
14. Ko je razvio i stvorio neme burleske? Šta karakteriše Čaplinove neme filmove?
15. Objasni nastanak i razvoj nemačkog ekspresionizma?
16. Šta je to francuski imresionizam u filmu?
17. Po čemu su nordijske zemlje značajne za razvoj nemog filma?
18. Šta predstavlja zlatno doba sovjerskog nemog filma?
19. Kada je i kako Holivud prešao na zvučni film?
20. Koji žanrovi i stvaraoci dominiraju u holivudskom filmu 1930-ih godina?
21. Kako Francuska i Velika Britanija prelaze sa nemog na zvučni film?
22. Opiši razvoj filma u Italiji i Nemačkoj 30-ih godina prošlog veka.
23. Šta karakteriše razvoj kinematografije u vreme Drugog svetskog rata?
24. Šta su najznačajniji događaji u Holivudu posle Drugog svetskog rata?
25. Opiši prve filmske projekcije na teritoriji Srbije i aktivnosti pionira kinematografije.
26. Kako se odvijaju kinematografske delatnosti u Srbiji između dva svetska rata?
27. Kako je kod nas organizovana kinematografija tokom drugog svetskog rata?
28. Kako se u Jugoslaviji razvijala filmska delatnost u periodu administrativnog upravljanja i decentralizacije?
29. Šta karakteriše razvoj kinematografije u Jugoslaviji tokom 1960-ih godina?
30. Kako se kinematografija razvija u Srbiji i Jugoslaviji tokom 1970-ih i 1980-ih?
31. Opiši razvoj kinematografije u SR Jugoslaviji (1991-2000).
32. Objasni faze proizvodnje igranog filma.
33. Šta treba da sadrži knjiga snimanja?
34. Zašto je obrada filma tehnološki najsloženiji deo proizvodnje? Koje postupke ona podrazumeva?
35. Šta je filmska ekipa? Kako se ona može podeliti?
36. Kako se planira proizvodnja igranih filmova?
37. Šta karakteriše ekipe kratkometražnih, dokumentarnih i animiranih filmova?
38. Kakva je uloga tehnike u proizvodnji filma kao industrijskog proizvoda?
39. Koji finansijski problemi prate tržišno organizovanu proizvodnju filmova?
40. Kako i zašto se proizvođači udružuju i stvaraju monopole?
41. U kakvom su odnosu želje gledalaca i filmska proizvodnja u tržišnim uslovima?


LITERATURA ZA PRIPREMANJE ISPITA:

Osnovna literatura:

1. Behlin, Peter: Film kao roba (Der Film als Ware), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,2002
2. Jovanović, Sreten: Osnovi filmske produkcije, Fakultet dramskih umetnosti, katedra za filmsku i Tv produkciju (umnoženo za unutrašnju upotrebu), Beograd 2003

Dopunska literatura.

1. Filmska encikopedija, Jugoslovenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, Zagreb 1986-1990
2. Kuk, David A: Istorija filma 1, (History of Narrative Film), Clio, Beograd, 2005
3. Kuk, David A: Istorija filma 2, (History of Narrative Film), clio, Beograd, 2007
4. Leksikon filmskih i televizijskih pojmova (1), Naučna knjiga i Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1993
5. Leksikon filmskih i televizijskih pojmova (2), Naučna knjiga i Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1997
6. Kosanović, Dejan: Počeci kinematografije na tlu Jugoslavije 1986-1918, Institut za Film i Univerzitet umetnosti, Beograd,1985
7. Kosanović, Dejan: Leksikon filmai filmskih stvaralaca na tlu jugoslovenskih zemalja 1896-1945, Institut za film, Jugoslovenska kinoteka i „Feniks film“, Beograd, 2000


Datum: 30.11.2007.

PITANJA IZ RETORIKE


RETORIKA

- Pojam retorike
- Retorika, poetika i stilistika
- Poetski stil i estetske osobine govora
- Retorika, teorija komuniklacije i informacija
- Retorika i lingvističke nauke
- Govor i jezik
- Usmeni i pisani govor
- Nagovor i ubeđivanje
- Elementi dikcije
- Stil i vrste stilova
- Govornik – besednik
- Psigologija govornikove ličnosti
- Govornik i njegov poziv
- Učitelj govornik
- Fizičke osobine govornika
- Intelektualne i moralne osobine govornika
- Trema i strah
- Auditorijum (slušaoci, masa, publika)
- Govornik – slušaoci
- Struktura besede (uvod, razrada, zaključak)
- Određivanje teme, priprema gradiva, plan kompozicije, izbor stilskih figura, izlaganje govora
- Dokazni postupci (indukcija, dedukcija, analogija, dokaz autoritetom)
- Retorika u staroj Grčkoj i Rimu
- Retorika u srednjem veku
- Retorika u novom veku
- Retorika danas
- Retorika kod Srba
- Vrste govorništva
- Sudsko govorništvo
- Političko govorništvo
- Duhovno govorništvo
- Vojničko govorništvo
- Akademsko govorništvo
- Prigodno govorništvo
- Pedagoško govorništvo
- Govor na radiju i televiziji
- Referat
- Predavanje i naučna beseda
- Retoričke vrste javnog govorenja (službeni razgovor, anketa, intervju, debata)
- Kratki monolozi (uvodno izlaganje, najava, diskusija, replika)
- Govor u epskoj pesmi
- Govor u ostalim književnim vrstama

Kandidat priprema besedu koju izgovora na Smotri besedništva, a koja je sastavni deo ispita.


LITERATURA :

- Branislav Nušić, Retorika, Beograd 1934.
- Marko Kvintilijan, Obrazovanje govornika, Sarajevo 1967.
- Obrad Stanojević i Sima Avramović, Osnovi retorike i besedništva, Beograd 1994.
- Ivan Ivanji, Razgovori o veštini govorništva, Novi Sad 1953.
- Sreten Petrović, Retorika, Niš 1975.
- Božidar Roganović, Retorika, Beograd 1995.
- Ljubomir Tadić, Retorika, Beograd 1995.
- Žarko Ružić i Jelena Kosanović, Kultura govora sa retorikom, Sombor 1995.
- Vera Cenić i Sunčica Denić, Retorika, Vranje 1995.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena
70 Završni ispit Poena
30
aktivnost u toku predavanja 20 usmeni ispit 30
Prisustvo nastavi 10
Domaći zadaci 20
kreativnost 10
Datum: 30.11.2007.

PITANJA IZ UPRAVLJANJA FINANSIJAMA
AKADEMIJA LEPIH UMETNOSTI

Studije MENADZMENTA I NOVINARSTVA
Godina III i IV

Predmet: UPRAVLJANJE FINANSIJAMA
Predmetni nastavnik : Prof. dr VUK OGNJANOVIC


ISPITNA PITANJA

1. Poslovne finansije kao upravljacki koncept
2. Tri pretpostavke za dobro upravljanje finansijama u preduzecu ili ustanovi
3. Odnos finansijske funkcije i ostalif funkcija preduzeca
4. Odnos finansijske funkcije i funkcije proizvodnje
5. Odnos finansijske funkcije i racunovodstva
6. Odnos finansijske funkcije i funkcija nabavke i prodaje
7. Finansije i poslovne transakcije u preduzecu
8. Novac – pojam, znacaj, funkcije
9. Glavni zadaci finansijskog menadzmenta i finansijskih menadzera
10. Finansijski ciljevi preduzeca
11. Osnovni finansijski procesi u preduzecu ili ustanovi
12. Upravljanje finansijama – struktura i bitni instrumenti
13. Finansijska politika – pojam i sadrzaj
14. Interni faktori finansijske politike
15. Eksterni faktori finansijske politike
16. Monetarno kreditna politika i mehanizmi
17. Centralne banke – osnovne karakteristike
18. Novcana masa – pojam i sadrzaj
19. Upravljanje novcanom masom – obavezna rezerva i operacije sa HOV-i
20. Deviza, valuta, devizno trziste – pojmovi
21. Koje su valute konvertibilne – pojmovno razgranicenje
22. Poslovne banke – osnovne karakteristike
23. Vrste poslovnih – komercijalnih banaka
24. Univerzalne banke – pojam i karakteristike
25. Pasivni bankarski poslovi
26. Aktivni bankarski poslovi
27. Kredit i kamata – pojam i sadrzaj
28. Vrste kredita
29. Finansijsko trziste – pojam i znacaj
30. Vrste finansijskih trzista
31. Trziste novca – sadrzaj poslova i transakcija
32. Trziste kapitala – sadrzaj i glavne poslovne operacije
33. Instrumenti finansijskog trzista
34. Ucesnici finansisijskog trzista
35. Menica i cek – nacela i glavne radnje
36. Akcija – pojam i osnovne karakteristike
37. Obveznice – pojam i osnovne karakteristike
38. Terminski poslovi – pojam i sadrzaj
39. Finansijski posrednici na trzistu – pojam i sadrzaj
40. Primarno i sekundarno trziste – pojmovna razgranicenja
41. Investiranje, investicija – pojmovna razgranicenja
42. Investicioni program i biznis plan – osnovni sadrzaji i bitni elementi
43. Cena kapitala i standardna stopa prinosa – pojam i sadrzaj
44. Pravila finansiranja – pojam i znacaj
45. Pravila vertikalnog metoda finansiranja
46. Pravila horizontalnog metoda finansiranja
47. Zlatno (bankarsko) pravilo finansiranja
48. Optimalna struktura kapitala preduzeca
49. Poslovni rizici – pojam, sadzaj, vrste
50. Finansijski leveridz – pojam i znacaj
51. Lizing – pojam i znacaj
52. Dividenda – pojam, sadrzaj i oblici
53. Faktori politike dividendi
54. Obrtna sredstva – pojam i sadrzaj
55. Struktura obrtnih sredstava
56. Optimalna kolicina nabavke – narudzbine ?
57. Zalihe – funkcije i problematika
58. Gotovina – upravljanje gotovinom
59. Upravljanje obrtnim sredsvima – strategija
60. Likvidnost i solventnost – pojmovna i sadrzajna razgranicenja
61. Likvidna sredstva prvog, drugog i treceg reda
62. Plan novcanih tokava («Cash Flow») – sadrzaj i znacaj
63. Ekonomicnost poslovanja – pojam i sadrzaj
64. Produktivnost – pojam i sadrzaj
65. Rentabilnost – pojam i sadrzaj


L I T E R A T U R A

1. Joksimovic, Nevenka : «UPRAVLJANJE FINANSIJAMA – osnove i principi»,
FON, Beograd, 2005.
2. Ognjanovic, Vuk : FINANSIJE, Vojno-izdavaki zavod, Beograd, 2004.
3. Berman, K., Najt Dzo : FINANSIJSKA INTELIGENCIJA, predgovor
Ognjanovic, Vuk, «ASEE» Novi Sad, 2007.
4. Casopisi i internet – clanci i informacije koje tretiraju pitanja poslovnih
i korporativnih finansiija
4 Uvid u akta i javne finansijske izvestaje pojedinih preduzeca i ustanova..


Datum: 28.11.2007.

PITANJA MEĐUNARODNI MENADŽMENT
Ispitna pitanja iz predmeta:

MEĐUNARODNI MENADŽMENT (III godina –V semestar)


1. Suština i značaj međunarodne podele rada
2. Klasična shvatanja međunarodne podele rada
3. Neoklasična shvatanja međunarodne podele rada
4. Nove teorije međunarodne razmene
5. Suština i značaj međunarodnog ekonomskog razvoja
6. Države - nacije i populacija
7. Rangiranje ekonomske razvijenosti nacija
8. Suština, značaj i oblici internacionalnih integracija
9. Suština, značaj i osnovni oblici ragionalnih integracija
10. Nacionalne ekonomske integracije
11. Oblici regionalnog povezivanja zemalja Zapadne Evrope
12. Oblici regionalnog povezivanja zemalja Amerike, Azije i Afrike
13. Osnovne institucije globalnih integracija
14. Suština i značaj procesa globalizacije
15. Uticaj procesa globalizacija na promene u nacionalnom razvoja
16. Multinacionlne kompanije
17. Oblici organizacione strukture multinacionalnih kompanija
18. Razlozi za razvoj internacionalnih poslovnih aktivnosti
19. Tajne uspeha internacionalnih kompanija
20. Pojam, suština i značaj međunarodnog menadžmenta
21. Osnovne funkcije međunarodnog menadžmenta
22. Japanski menadžment
23. Menadžment u Sjedinjenim Američkim Državama
24. Menadžment u zemljama Zapadne Evrope
25. Razvoj Evropske Unija
26. Osnovne institucije Evropske Unije
27. Pojam, suština i značaj organizacione strukture multinacionlnih kompanija
28. Klasični pristupi organizacionoj strukturi multinacionlnih kompanija
29. Savremena organizaciona struktura multinacionlnih kompanija
30. Osnove strategijskog planiranja internacionalnih poslovnih operacija
31. Pristupi strategijskom planiranju internacionalnih poslovnih operacija
32. Analiza konkurentskih prednosti multinacionalnih kompanija
33. Izbor lokacije internacionalnih poslovnih operacija
34. Izbor strukture vlasništva multinacionalnih kompanija
35. Osnovne funkcionalne oblasti za implementaciju strategija multinacionalnih kompanija
36. Suština i značaj političkog rizika u međunarodnom menadžmentu
37. Analiza političkog rizika u međunarodnom menadžmentu
38. Oblici savladavanja političkog rizika u međunarodnom menadžmentu
39. Pojam, suština i značaj kulture za međunarodni menadžment
40. Percepcija i stereotipi u međunarodnom menadžmentu
41. Vrednosti u kulturi značajne za međunarodni menadžment
42. Kulturni skupovi zemalja
43. Poslovni običaji značajni za međunarodni menadžment
44. Suština, značaj i osnove uspešnog pregovaranja
45. Pripremanje za pregovorački proces
46. Realizacija pregovaračkog procesa
47. Kulturne razlike i stilovi pregovaranja u međunarodnom menadžmentu
48. Osnovne pregovaračke strategije u međunarodnom menadžmentu
49. Oblici ponašanje pregovarača u pregovaračkom procesu multinacionalnih kompanija
50. Izvori kadrova za internacionalne menadžerske pozicije
51. Kriterijumi za izbor kandidata za internacionalne menadžerske pozicije
52. Selekcija kandidata za internacionalne menadžerske pozicije
53. Obuka i adaptacija kadrova za internacionalne menadžerske pozicije
54. Motivacija menadžera za rad u inostranstvu
55. Suština, značaj i postupak repatrijacije menadžera
56. Suština i značaj vođenja u međunarodnom menadžmentu
57. Stilovi vođenja u međunarodnom menadžmentu
58. Osnove evropske prakse vođenja
59. Osnove japanske prakse vođenja
60. Osnove praksa vođenja u SAD
61. Suština i značaj kontrole internacionalnih poslovnih operacija
62. Vrste kontrole internacionalnih poslovnih operacija
63. Kontrolni sistemi multinacionalnih kompanija
64. Osnovni sadržaj kontrole internacionalnih poslovnih operacija
65. Metode kontrole internacionalnih poslovnih operacija
66. Pojam i osnovni principi komuniciranja značajni za međunarodni menadžment
67. Komuniciranje u multinacionalnim kompanijama
68. Suština i značaj internacionalnog poslovnog odlučivanja
69. Praksa odlučivanja u međunarodnom menadžmentu
70. Osnovne vrste odluka i tehnike odlučivanja u međunarodnom menadžmentuLiteratura za savladavanje ispitnog gradiva:
Mirko Petrović, Međunarodni menadžment, Beograd, ALU, 2007.
m

Datum: 27.11.2007.

Strane (2): [ 1 2 ]
25.05.2015 ALU homepage | Kontakt | ©2005. PROLUX