PROFESORI

Dr Radivoje Petrović, docent

Istaknuti novinar, publicista i komunikolog, rođen 1955. godine u Beogradu. Diplomirao žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i dosadašnji radni vek proveo u novinama: Student, Studio B, Ekspres politika, Politika, Glas javnosti, Vesti... Magistrirao i doktorirao na temama iz oblasti komunikologije februara 2008. i januara 2011. godine. Već više od šest godina je predavač predmeta iz novinarstva na ALU, a od marta 2011. u redovnom radnom odnosu kao docent i šef katedre za novinarstvo.

Predmeti:
1. Uvod u novinarstvo
2. Novinarstvo u štampi
3. Istraživačko-analitičko novinarstvo
4. Menadžment u medijima
5. Etika novinarstva
6. Multimedijalno i internet novinarstvo

Januar 2011. – Doktorska teza iz oblasti komunikologije Fakultet za kulturu i medije Megatrend univerziteta u Beogradu Naslov teze: „Novi žurnalizam kao izazov monopolu tradicionalnih medija“

Februar 2008. – Magistarska teza iz oblasti komunikologije Fakultet za kulturu i medije Megatrend univerziteta u Beogradu Naslov teze. „Komunikaciono i funkcionalno povezivanje srpskih medija u dijaspori“

Reference

Publicistički radovi
1. Raspad i rat, hronika raspada od SFRJ do SRJ, (1995) Prosveta, Niš
2. Srbija na nišanu, dnevnik bombardovanja, (2000) Čigoja, Beograd
3. Moždana veza sa Srbijom, 100 dragulja srpskog rasejanja, (2005) Globalpuls, Beograd
4. Otadžbina i rasejanje, (2005) Danica časopis godišnjak Vukove zadužbine, Beograd
5. Srbija na Krfu, (2008) Matica iseljenika Srbije, Beograd
6. Čuvari ognjišta, monografija (2010) Humanitarna organizacija Stara Raška, Beograd

Stručni radovi
1. UDC 316.774: 329.15:271.2(=163.41)(100) Prof dr Zoran Jeftović, mr Radivoje Petrović (2010): „Antikomunizam i pravoslavlje u medijima srpske dijaspore tokom 20. veka“, The shared history, Nations, states and diasporas of the former Yugoslavia, Institute for historical justice and reconciliation Hague, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje Novi Sad i Fakultet za evropske pravno političke studije Sremska Kamenica
2. UDK: 16.774:316.65 Prof dr Zoran Jeftović, mr Radivoje Petrović (2010): “Javno mnjenje i demokratski deficit u doba multimedija”, Srpska politička misao 4/2010 (105-126)
3. UDK 32.019.51:070(100);316.77:004(100) ID 180521228 Prof. dr Zoran Jeftović, mr Radivoje Petrović: “Kriza štampe i preobražaj masmedijskog kompleksa”, Komunikacije, mediji, kultura - godišnjak FKM Megatrend univeziteta br. 3 (2011) str 125-146.