PROFESORI

Mr Saša Filipović, vanredni profesor

Diplomirao na Slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 1999. Postdiplomske studije završio na istom fakultetu 2001. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije od 2001. Zaposlen na ALU u Beogradu od 2003. U zvanju je vanrednog profesora od 2008.
Vodi predmete : Crtanje i slikanje i Slikarska tehnologija na osnovnim i master studijama slikarstva.

Reference

1999. Nagrada X Bijenala studentskog crteža, Beograd
1999. Utvare, samostalna izložba, 38. Festival mladih Srbije, Knjaževac
2001. Glave, samostalna izložba, Galerija ,,San Alejandro”, Habana-Cuba
2001-2006. Rukovodilac Internacionalne likovne kolonije, Sremska Kamenica
2002. 40 Mučenika, samostalna izložba, Galerija FLU, Beograd
2002. Nagrada X Beogradskog salona, Beograd
2006. Profesor i njegovi studenti, Dom kulture Studentski grad, Beograd
2007. Majevica, Galerija Muzeja grada, Prijedor
2008. Nagrada na konkursu Umetnost i sport, Beograd
2010. Mali format, Kulturni centar, Novi Pazar