PROFESORI

Dr Saša Milić, docent

Saša Milić je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1986. godine na smeru za filmsku i TV produkciju. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Situation Models in Cinema: Diegetic Worlds and Viewer Perspectives”odbranio je u Ajova Sitiju na Univerzitetu u Ajovi 2006. godine. Predavao je na Univerzitetu u Ajovi od 1996-2005 godine niz predmeta iz oblasti filmskih studija. Od 2007. godine predaje na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, gde je izabran za docenta 2008.

Predmeti na kojima predaje:
1) Filmska umetnost
2) Istorija filma
3) Filmska produkcija
4) Savremene tendencije u menadžmentu umetnosti.

Reference

1) Naučni rad „Hičkok: moderni subjekt i politički prostor“, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, broj 16, Beograd 2009. godine.
2) Naučni rad “Sight Gags and Satire in the Soviet Thaw: Operation Y and Shurik’s Other Adventures,” („Vizuelni gegovi i satira za vreme sovjetskog otopljavanja: Operacija jeri i ostale Šurikove nezgode“) Senses of Cinema, no.33 October-December 2004.
3) Učešće na Međunarodnom interdisciplinarnom simpozijumu „Pitanja identiteta“, Cres, Hrvatska, 19-22 septembar 2010. Prezentovan rad „Pregovaranje i identitet idealnog gledaoca na filmu“.
4) Učešće na Međunarodnom interdisciplinarnom simpozijumu „Filozofija i mediji“, Cres, Hrvatska, 20-23 septembar 2009. sa radom na engleskom jeziku „The Role of Objects in Film Transparency“ („Uloga objekata u filmskoj transparentnosti“).
5) Stručna godišnja konferencija Društva za studije filma, Vašington, 24-27 maj 2001. Prezentovan rad „At the Turning Point: Popular Comedies and Economic Reforms in Soviet Union 1964-1968“ („U kritičnom trenutku: popularne komedije i ekonomske reforme u Sovjetskom Savezu 1964-1968“).
6) Internacionalna konferencija povodom stogodišnjice Hičkokovog rođenja, Njujork, 13-17 oktobar 1999. Prezentovan rad „Hitchcock: Modern Subject and the Political Space“ („Hičkok: moderni subjekt i politički prostor“).
7) Najbolji predavač za prolećni semestar 1997, Fakultet za komunikacije, Univerzitet u Ajovi. Priznanje dekana fakulteta na osnovu studentskih ocena.